شاخه اصلی | هدهد گزارش مي دهد | 
آنچه دختران باهوش بايد بدانند
اگر مي خواهيد بهترين استفاده را از دنياي اينترنت انجام دهيد...
معرفي کتاب 
آنچه دختران باهوش بايد بدانند
اگر مي خواهيد بهترين استفاده را از دنياي اينترنت انجام دهيد...

تاریخ          دریافت
لینک مرجعShow         

 
هو الملك الحق المبين

 

" آنچه دختران باهوش بايد بدانند "

نويسندگان: پتي كلي كريستول، شارون سيندريچ

مترجمين: گيتي شهيدي، روژين شاملو

انتشارات گام


اگر مي خواهيد بهترين استفاده را از دنياي اينترنت انجام دهيد...

اگر مي خواهيد پولهاي خود را پس‌انداز كنيد...

اگر مي خواهيد بهترين رفتار را با اطرافيان خود داشته باشيد...

و اگر دنبال كسب مهارت هاي مختلف هستيد...،

كتاب " آنچه دختران باهوش بايد بدانند " را از دست ندهيد!

البته اگر قرار بود من براي اين كتاب نام گذاري كنم ميگفتم: آنچه هم? نوجوانها بايد بدانند!، اما لازم نيست زياد حساسيت ورزيد، مهم محتواي كتاب است كه دختر و پسر برنمي دارد!..

به نظر من كه خيلي ميشه از اين كتاب استفاده كرد، به شرط اينكه اهل استفاده كردن باشي!

ضرر كه نداره... اين گوي و اين ميدان