شاخه اصلی | هدهد گزارش مي دهد | 
نشست برنامه سازان کودک و نوجوان
"موسسه شهر رسانه اي نيم رخ" در صدد استفاده از تلويزيون براي کمک به رشد کودکان و نوجوانان
 
نشست برنامه سازان کودک و نوجوان
"موسسه شهر رسانه اي نيم رخ" در صدد استفاده از تلويزيون براي کمک به رشد کودکان و نوجوانان

تاریخ         
لینک مرجعShow         به نام خدا

نشست برنامه سازان کودک و نوجوان

      "موسسه شهر رسانه اي نيم رخ" در صدد استفاده از تلويزيون براي کمک به رشد کودکان و نوجوانان ، دفاع از حقوق رسانه اي و بالابردن جايگاه آنان در جامعه است . به همين لحاظ تلاش مي کند ، ضمن رصد کردن برنامه هايي که براي کودکان و نوجوانان از شبکه هاي تلويزيوني در رسانه ملي پخش مي شود ، برنامه سازان ، عوامل توليد ، موسسات و نهادهاي رسانه اي را نسبت به جايگاه برنامه سازي  تلويزيوني کودک و نوجوان آگاه کند و در جهت هرچه حرفه اي تر شدن برنامه سازي کودک و نوجوان ياري نمايد . به همين منظور نشست هاي گوناگون حرفه اي با دست اندرکاران توليد اين حوزه از فعاليت تلويزيوني برگزار مي نمايد .

     اين موسسه طي هفته هاي گذشته جلساتي با چند تن از تهيه کنندگان قديمي و برنامه سازان کودک و نوجوان رسانه ملي برگزار کرده است . در اين جلسات وضعيت برنامه سازي کودک و نوجوان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و بر ضرورت انجام اقدامي به منظور اصلاح وضعيت موجود تاکيد شده است .

     حوزه برنامه سازي کودک و نوجوان در رسانه ملي داراي مشکلات متعددي از قبيل مشکلات مديريتي ، نيروي انساني ، پشتيباني مالي ، تجهيزاتي ، ساختاري و ... است . مهمترين و اساسي ترين مسئله ، بي توجهي به جايگاه اين نوع برنامه سازي در رسانه ملي است و اساساً دغدغه ي مسئولان سازمان در عمل ، حمايت و پشتيباني از اين نوع برنامه سازي نمي باشد . عمدتاً فعاليت ها ، بدون چشم انداز روشن و فاقد برنامه ريزي است .

    هر نوع اقدامي هم با رويکرد کمي روبرو است . بطوري که  کيفيت اين حوزه از برنامه سازي که نيازمند مديريت و نيروي انساني قوي و کارآمد است ، فداي کميت ها شده است .

     "شهر رسانه اي نيم رخ" اميدوار است که با تعامل با برنامه سازان و مسئولان رسانه ملي بتواند گام هاي مثبتي در جهت ارتقاي برنامه سازي کودک و نوجوان ، به ويژه ايجاد نسبت درست دين با برنامه سازي بردارد.ان شاء ا...

 

                                        شهر رسانه اي نيم رخ