شاخه اصلی | ديوار جيغ | 
درباره فيلم "ملكه"
"ملكه" اثري متفاوت در ميان فيلم هايي در ژانر دفاع مقدس است كه
 
درباره فيلم "ملكه"
"ملكه" اثري متفاوت در ميان فيلم هايي در ژانر دفاع مقدس است كه

تاریخ         
لینک مرجعShow         

هو الحكيم

درباره فيلم "ملكه"

     "ملكه" اثري متفاوت در ميان فيلم هايي در ژانر دفاع مقدس است كه تا به حال ديده بودم. فيلمي درباره ديده‌بان ها، دغدغه‌هايشان، مشكلات شان،‌ تنهايي‌هايشان و ... و درباه تفاوت نگاه سربازان دو طرف مخاصمه در جنگ ايران و عراق.

       محمدعلي باشه‌آهنگر ، تعريف و تصوير خوبي از نگاه سربازان ايراني به مقوله جنگ در فيلمش ارايه كرده بود كه همه ي آن ها در هر لباسي حفظ جان انسان ها برايشان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به اندازه‌اي كه حتي ديده‌بان ايراني (سياوش) از تمام توان خود براي جلوگيري از خودكشي افسر عراقي كه در تيررس نگاه او قرار دارد، استفاده مي‌كند.

        اين نگاه، در تقابل با نگاهي كه معتقد است "بر اساس قانون جنگ ، اگر نكشي ، كشته مي‌شوي" چالشي جدي را براي مخاطب ايجاد مي‌كند؛ ‌چالشي كه با شهادت ديده‌بان(سياوش) در سكانس‌هاي پاياني فيلم سخت‌تر و جدي‌تر ذهن او را درگير مي‌كند.

       فيلم "ملكه" گرچه در مواقعي، ريتمي كند دارد؛ اما در مجموع فيلمي خوب و قابل تأمل است كه ديدنش خالي از لطف نيست.