شاخه اصلی | ديوار جيغ | 
چند نكته درباره ي فيلم "رسوايي"
.اكبر عبدي در نقش روحاني عارف،قابل باور از آب درآمده و يك جمله كليدي
 
چند نكته درباره ي فيلم "رسوايي"
.اكبر عبدي در نقش روحاني عارف،قابل باور از آب درآمده و يك جمله كليدي

تاریخ         
لینک مرجعShow         


به نام خدا

چند نكته درباره ي فيلم "رسوايي"

1."رسوايي" آخرين ساخته ي مسعود ده نمكي است كه مانند آثار قبلي او‌(سه گانه ي اخراجي ها) فروش خوبي داشته است.

2.قصه ي فيلم چنگي به دل نمي زند.بازيگرها هم خيلي خوب نيستند،شايد در حد متوسط ظاهر شده اند.مردم محله هم كه بخش عمده اي از فيلم بر دوش آن هاست،در يك خيابان صفر و صد در حركتند،يعني همه اول بد هستند و در نهايت خوب مي شوند و در اين ميان خاكستري نداريم.زيرا مردم اصلا فكر نمي كنند و فقط بر اساس شنيده ها عمل مي كنند.

3. در مواقعي احساس خوبي از ديدن برخي صحنه ها داشتم،ديدن عكس عرفايي مانند مرحوم سيد علي قاضي،مرحوم مجتهدي تهراني و مرحوم دولابي.

4.اكبر عبدي در نقش روحاني عارف،قابل باور از آب درآمده و يك جمله كليدي و زيبا دارد:"دخترم!من نمي خواهم مچ شما را بگيرم،مي خواهم دست شما را بگيرم."

5.در مجموع،باز هم فيلم آقاي ده نمكي،خوب و قابل دفاع از آب درنيامده است.