شاخه اصلی | ديوار جيغ | 
يادداشتي درباره ي فيلم "حوض نقاشي"
حوض نقاشي آخرين ساخته ي مازيار ميري است كه در سي و يكمين جشنواره
 
يادداشتي درباره ي فيلم "حوض نقاشي"
حوض نقاشي آخرين ساخته ي مازيار ميري است كه در سي و يكمين جشنواره

تاریخ         
لینک مرجعShow         


به نام خدا

يادداشتي درباره ي فيلم "حوض نقاشي"

      حوض نقاشي آخرين ساخته ي مازيار ميري است كه در سي و يكمين جشنواره ي فيلم فجر توانست نظر تماشاگران را به خود جلب كند.

       فيلم درباره ي زندگي زوج معلول و كم توان ذهني و چالش هاي آنان با پسر 7،8 ساله شان است كه در ضمن اين چالش،مقايسه اي نيز بين زندگي آن ها و زندگي زوج تحصيل كرده اي كه مشكلاتي مشابه مشكلات اين زوج معلول دارند،به نمايش گذاشته مي شود.

        اين مقايسه به خوبي تفاوت رفتارهاي بر آمده از فطرت الهي و انساني زوج كم توان ذهني(شهاب حسيني و نگار جواهريان) و نقش موثر اين رفتارهاي نيالوده با افكار ساخته ي ذهن بشري(كه لزوما در راستاي فطرت انساني و الهي او نيست) در تربيت فرند و حتي روند درست زندگي نشان مي دهد.

      مثلا در بخشي از فيلم شاهد بيكاري دو مرد در مقطعي از زندگي شان هستيم.مرد كم توان ذهني(با بازي شهاب حسيني) به سرعت در سوپرماركت كار پيدا مي كند،زيرا براي او كار كردن و شاغل بودن مهم است.اما مرد ديگر كه مهندس و تحصيل كرده  نيز هست،چون شغلي هم شان خود پيدا نمي كند مدت ها بيكار مانده و حتي به افسردگي نيز دچار مي شود.

    يا در بخش ديگري از فيلم،زماني كه پسربچه ي زن وشوهر معلول،به دلايلي از خانواده قهر كرده و در منزل ناظم مدرسه به سر مي برد،تنها كسي كه پس از صرف غذا از مادر خانه تشكر مي كند و در جمع كردن ميز غذا به او كمك مي كند همين پسربچه است.در حالي كه چنين رفتاري از فرزندان خانواده اي به اصطلاح امروزي و تحصيل كرده(خانواده ي ناظم مدرسه) بيشتر انتظار مي رود.

       مواردي مشابه اين در فيلم زياد به چشم مي خورد.گر چه به نكات خوبي در حوزه ي روابط انساني برخاسته از فطرت الهي و انساني آدمي در فيلم اشاره شده است،اما خط اصلي داستان يعني ناراحتي پسربچه اي از رفتارهاي پدر و مادرش و قهر با آن ها،تكراري و نخ نما به نظر مي رسد.ضمن اينكه بازي شهاب حسيني و نگار جواهريان در نقش زوج كم توان ذهني در مواردي به دل نمي نشيند.