شاخه اصلی | هدهد گزارش مي دهد | 
زمستان سبز
خيلي وقت بود كه كتابي جالب از اون روزها(منظورم روزهاي سال پنجاه و هفته) نخونده بودم
معرفي کتاب 
زمستان سبز
خيلي وقت بود كه كتابي جالب از اون روزها(منظورم روزهاي سال پنجاه و هفته) نخونده بودم

تاریخ         
لینک مرجعShow         

نام كتاب: زمستان سبز

نويسنده: نورا حق پرست

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

گروه سني: نوجوان

خيلي وقت بود كه كتابي جالب از اون روزها(منظورم روزهاي سال پنجاه و هفته) نخونده بودم، حتي ميتونم بگم يه برنامه ي خوبم نديده بودم، اما وقتي اين كتاب رو خوندم خوشم اومد، يه حس خوبي بهم دست داد، دوست داشتم خودمم بين شخصيتهاي كتاب بودم!

...خوش بحال نوجووناي اون موقع كه زندگي متفاوتي داشتن، خوش بحالشون كه تجربه‌هاي خوبي كردن، خوش بحالشون كه وطنشون رو از زير ظلم بيرون آوردن... خوش بحالشون!

حتما" اين كتاب رو بخونيد و ببينيد نوجووني ما كجا و اون نوجوونيا كجا!!!

تابستان است و گرما براي كسي صبر و تحمل باقي نگذاشته،بخصوص كه ماه رمضان هم درست افتاده وسط تابستان...

اين شروع كتاب بود، نوشتمش كه بگم يعني يه همچين موقع‌هايي

يا علي